calculator
Home / Flow - Mass Conversion / Convert Kilogram/minute to Kilogram/second

Convert Kilogram/minute to Kilogram/second

Please provide values below to convert kilogram/minute [kg/min] to kilogram/second [kg/s], or vice versa.

switch
     


Kilogram/minute to Kilogram/second Conversion Table

Kilogram/minute [kg/min]Kilogram/second [kg/s]
0.01 kg/min0.0001666667 kg/s
0.1 kg/min0.0016666667 kg/s
1 kg/min0.0166666667 kg/s
2 kg/min0.0333333333 kg/s
3 kg/min0.05 kg/s
5 kg/min0.0833333333 kg/s
10 kg/min0.1666666667 kg/s
20 kg/min0.3333333333 kg/s
50 kg/min0.8333333333 kg/s
100 kg/min1.6666666667 kg/s
1000 kg/min16.6666666667 kg/s


How to Convert Kilogram/minute to Kilogram/second

1 kg/min = 0.0166666667 kg/s
1 kg/s = 60 kg/min

Example: convert 15 kg/min to kg/s:
15 kg/min = 15 × 0.0166666667 kg/s = 0.25 kg/sConvert Kilogram/minute to Other Flow - Mass Units